• Ana Sayfa
 • Sürdürülebilirlik
 • Koza Polyester ’de Sürdürülebilirlik

 

‘’Gelecek için Doğayı Koru’’ Misyonu

Farkındalık yaratmak, doğayı korumak ve yaşamı iyileştirmeye yönelik eylem ve çözümlerle dünyada olumlu etkiler ve değerler oluşturmak.

Gelecek için Doğayı Koru yolculuğunda;

 • Paydaş görüşlerini ihtiyaçları karşılamak için ortak bir yol haritası oluşturarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı şekillendirmeyi,
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi örnek uygulamalar ile müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız için değer katan ortaklıklar kurmayı,
 • Tüm paydaşlarla ilişkilerimizde fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkesine bağlı kalarak ayrım yapmamayı,
 • Sürdürülebilir istihdam için adil, eşitlikçi, güvenli, ifade özgürlüğü ve gelişim fırsatları sunan bir iş ortamı sağlamayı,
 • 0 kaza hedefiyle iş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmeyi, çalışan refahını dikkate alan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Etik değerlere, yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlı kalmayı,
 • Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı, üretim kaynaklı kirliliği azaltarak ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ve çevreye olumsuz etkileri azaltmayı,
 • Döngüsel ekonomiyi destekleyen üretim yapmayı,
 • Çevre dostu, güvenli ve istenilen kalitede ürünler üretmeyi,
 • Yatırım kararlarında yenilikçi teknoloji kullanımını dikkate alarak insanı ve doğayı korumayı,
 • Sürdürülebilir gelecek, sürdürülebilir yaşam için çalışanlarımızda ve dış paydaşlarımızda farkındalık yaratacak faaliyetler yürütmeyi,
 • Veriye dayalı performansımızı düzenli ve şeffaf bir biçimde açıklamayı taahhüt ediyoruz.